Valakia Interactive • Etusivu

Välitämme viestisi

 

Luomme ensiluokkaisia digitaalisia palveluita, joista saat tehokkaita työkaluja markkinointisi tueksi.

Kotisivujen lisäksi toteutamme muun muassa virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden ratkaisuja sekä räätälöityjä 3D-sovelluksia.

Kipinä

 

Suunnittelu • Asiakkaan tarpeiden kartoittamisen jälkeen rakennamme konseptin, jonka pohjalta toteutamme visuaalisen ilmeen käyttöliittymineen. Teknisessä toteutusvaiheessa rakennamme tarvittavat toiminnallisuudet ja kytkemme ne julkaistaviksi.

Liekki

 

Toteutus • Sivuston tulee näyttää hyvältä ja toimia moitteettomasti, mutta myös sen saavutettavuus on otettava huomioon. Tarkennetun hakukonenäkyvyyden avulla ja saavutettavuus huomioiden voidaan löytää myös myynnillisesti uusia kohderyhmiä verkossa.

Roihu

 

Ylläpito • Palvelusi vaatii huoltoa ja jatkokehitystä koko sen elinkaaren ajan. Tietoturvallisuus ja sivuston toiminnallisuus säilyvät aktiivisella ja ennakoivalla ylläpidolla, jota toteutamme kustannustehokkaasti.

Sivustot

www-sivustot

Kotisivut asiakkaan tarpeiden mukaan – tehokkaasti ja taloudellisesti

Olemme erikoistuneet rakentamaan WordPress-sivustoja, jotka muokataan tarkoin asiakkaiden tarpeisiin.

Tarjoamme palveluita verkkosivustoihin sen koko elinkaaren ajaksi, aina suunnittelusta toteutukseen sekä ylläpitoon ja jatkokehitykseen.

Toteutamme tekemämme sivustot aina WordPress-alustalle, johon esimerkiksi verkkokaupan rakentaminen tai monipuolisten räätälöityjen toimintojen lisääminen käy vaivattomasti.

Verkkosivun ylläpito alustalla on helppokäyttöistä ja myös sivuston elinkaari pitenee, kun käytössä on laajan yhteisön jatkuvasti kehittämä julkaisujärjestelmä.

Sovellukset

digitaaliset sisällöt

Verkkopohjaiset sovellukset, WordPress-lisäosat ja Unity-pelimoottorikehitys

Kun WordPressin omat toiminnallisuudet eivät riitä ja tarvitaan esimerkiksi räätälöityä rajapintatoteutusta, teemme tarvittavat toiminnallisuudet itse. Mittatilauksena tehty WP-lisäosa on optimaalinen vaihtoehto tarkasti rajattuun käyttötarkoitukseen.

Valakialla on takanaan pitkä tausta XR-sovellusten kehittäjänä. Uskomme verkkopohjaisten XR-sisältöjen voimaan ja keskitymme entistä enemmän selainpohjaisiin ratkaisuihin mainonnan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Järeämpään tarpeeseen teemme edelleen myös PC-pohjaisia XR-sovelluksia, kuten esimerkiksi koulutusympäristöjä. 

Grafiikat

graafinen suunnittelu

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksesi brändiä

Graafisen suunnittelun tehtävänä on muotoilla viestisi kuvallinen ulkoasu eri medioihin luovasti, tehokkaasti ja muistettavasti.

Suunnittelun kohteena voi olla kotisivujen lisäksi muun muassa sähköisen mainonnan tai painotuotteiden suunnittelu, kuvitukset, infografiikka tai yrityksesi kokonaisilme.

Visuaalinen ilme on osa yrityksesi brändinhallintaa, jolla kerrotaan informatiivisesti tuotteista ja toiminnasta sekä herätetään tunteita ja mielleyhtymiä.

Asiakkaat

Asiakkaitamme

Valakia tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Ota yhteyttä

 

Vaihdetaan ajatuksia!

Voimme järjestää yhteisen keskustelutuokion etänä tai paikan päällä, jossa linjataan parhaat ratkaisut yrityksesi tarpeisiin. Tekijöiden yhteystiedot löydät Yhteys-sivulta.

Laitetaan työt tulille!

Tiedustele tarjousta tai tietoa palveluistamme sähköisellä lomakkeella – ja luodaan yhdessä tehokkaimmat työkalut markkinointisi tueksi.

Try not. Do… or do not.
There is no try.

– Yoda, played by Frank Oz (1980).